PoliticÄ privind fiÈierele cookies

1. Introducere

Prezenta PoliticÄ privind fiÈierele cookies se aplicÄ tuturor utilizatorilor paginii de internet neuroimpex.ro. InformaÈiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea Èi administrarea cookie-urilor de cÄtre NEURO IMPEX SRL în contextul navigÄrii utilizatorilor pe aceastÄ paginÄ de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie Èi la tehnologiile similare prin intermediul cÄrora pot fi colectate informaÈii în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut Èi sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintÄ un fiÈier de mici dimensiuni, format din litere Èi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cÄrora se acceseazÄ internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisÄ de un web-server cÄtre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odatÄ instalate au o duratÄ de existenÈÄ determinatÄ, rÄmânând „pasive”, în sensul cÄ nu conÈin programe software, viruÈi sau spyware Èi nu vor accesa informaÈiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cÄrui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din douÄ pÄrÈi:
numele cookie-ului; Èi
conÈinutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociatÄ web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienÈÄ mai bunÄ de navigare Èi servicii adaptate nevoilor Èi interesului fiecÄrui utilizator în parte Èi anume pentru:

  • îmbunÄtÄÈirea utilizÄrii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricÄror erori care apar în timpul vizitÄrii/utilizÄrii acesteia de cÄtre utilizatori;
  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizatÄ aceastÄ paginÄ de internet cÄtre NEURO IMPEX SRL, în calitate de deÈinÄtor al acestei pagini de internet;
  • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziÈia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcÈie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legÄturÄ cu modul în care se utilizeazÄ aceastÄ paginÄ de internet, NEURO IMPEX SRL poate adopta mÄsuri pentru ca aceastÄ paginÄ de internet sÄ fie mai eficientÄ Èi mai accesibilÄ pentru utilizatori.

4. Care este durata de viaÈÄ a cookie-urilor?

Durata de viaÈÄ a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. ExistÄ urmÄtoarele categorii de cookie-uri care determinÄ Èi durata de viaÈÄ a acestora:

  • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este Èters automat când utilizatorul îÈi închide browserul.
  • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rÄmâne stocat în terminalul utilizatorului pânÄ când atinge o anumitÄ datÄ de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câÈiva ani în viitor) sau pânÄ la Ètegerea acestuia de cÄtre utilizator în orice moment prin intermediul setÄrilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terÈi?

Anumite secÈiuni de conÈinut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terÈi, adicÄ nu de cÄtre NEURO IMPEX SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terÈi („third party cookie-uri”).
TerÈii furnizori ai cookie-urilor trebuie sÄ respecte, de asemenea, regulile în materie de protecÈie a datelor Èi Politica de ConfidenÈialitate  disponibilÄ pe aceastÄ paginÄ de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terÈi: Google Analytics, Facebook.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmÄtoarele cookie-uri

a. Cookie-uri de performanÈÄ a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analizÄ a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanÈÄ

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferinÈele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferinÈelor în cazul vizitÄrii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesarÄ.

b. Cookie-uri de analizÄ a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeazÄ dacÄ un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceastÄ paginÄ de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de cÄtre un soft care stabileÈte Èara de provenienÈÄ a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleaÈi reclame indiferent de limba selectatÄ.

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vÄ înregistraÈi pe acest site, se genereazÄ cookie-uri care memoreazÄ acest demers. Serverele utilizeazÄ aceste cookie-uri pentru a ne arÄta contul cu care sunteÈi înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite sÄ asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectatÄ opÈiunea „pÄstreazÄ-mÄ înregistrat”, aceste cookie-uri se vor Èterge automat la momentul terminÄrii sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizÄrii de cÄtre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia Èi timpul scurs de la momentul vizualizÄrii respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitÄÈii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informaÈii despre contentul vizualizat, nu Èi despre utilizatori.

7. Ce tip de informaÈii sunt stocate Èi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pÄstreazÄ informaÈii într-un fiÈier text de mici dimensiuni care permit recunoaÈterea browserului. AceastÄ paginÄ de internet recunoaÈte browserul pânÄ când cookie-urile expirÄ sau sunt Èterse.

8. Particularizarea setÄrile browserului în ceea ce priveÈte cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantÄ iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceastÄ paginÄ de internet este folosit doar de cÄtre dumneavoastrÄ, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceastÄ paginÄ de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luatÄ în considerare setarea pentru Ètergerea datelor individuale de navigare de fiecare datÄ când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea Èi refuzul de a primi cookie-uri pot face aceastÄ paginÄ de internet dificil de vizitat, atrÄgând dupÄ sine limitÄri ale posibilitÄÈilor de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii îÈi pot configura browserul sÄ respingÄ fiÈierele cookie sau sÄ fie acceptate cookie-uri de la o paginÄ de internet anume.
Toate browserele moderne oferÄ posibilitatea de a schimba setÄrile cookie-urilor. Aceste setÄri pot fi accesate, ca regulÄ, în secÈiunea „opÈiuni” sau în meniul de „preferinÈe” al browserului tÄu.
TotuÈi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnÄ cÄ nu veÈi mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptatÄ preferinÈelor Èi interesele dumneavoastrÄ, evidenÈiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înÈelege aceste setÄri, urmÄtoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebÄri suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vÄ rugÄm sÄ vÄ adresaÈi la: protectiadatelor@neuroimpex.ro